ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ(FORUM)

Κατάλογος κατηγοριών forums

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 • Οι επισκέπτες και τα μέλη του παρόντος δικτυακού τόπου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και να σέβονται τον κανονισμό και τις αρχές λειτουργίας του.Ο επισκέπτης/ μέλος  του παρόντος δικτυακού τόπου και της κοινότητας συζητήσεων που αυτός φιλοξενείται οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλει ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. Ειδάλλως αποδέχεται τους όρους του παρόντος κειμένου και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

 • Η παρούσα κοινότητα συζητήσεων στοχεύει στο να βοηθήσει τα μέλη της να διεξάγουν συζητήσεις για διάφορα ζητήματα, να  εκφράσουν ιδέες απορίες ερωτήσεις απαντήσεις σε θέματα όπως ψυχολογίας, σπίτι, οικογένεια, υπολογιστές, φύση, ζώα, διατροφή, υγεία, διασκέδαση, αυτοκίνητα, μηχανές και διάφορα άλλα, μπορούν όλοι ελεύθερα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να δημοσιεύσουν τις ιδέες τους.

 • Η παρούσα δικτυακή  κοινότητα συζητήσεων δεν έχει καμία επίσημη διάσταση και καμία ευθύνη για τα θέματα που φιλοξενεί. Επίσης, σε καμία περίπτωση τα αναγραφόμενα σε αυτή την κοινότητα συζητήσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσημα για οποιοδήποτε θέμα.  

 • Τα αναγραφόμενα εντός της κοινότητας συζητήσεων αποτελούν άποψη και θέση του χρήστη που τα έγραψε και δεν αποτελούν θέση  της κοινότητας.

 • Η ομάδα σύνταξης της δικτυακής κοινότητας  έχει την επίβλεψη της λειτουργίας της κοινότητας τα σχόλια και οι ιδέες θα δημοσιεύονται  μέσα σε 48 ώρες εφόσον ελεγχθούν και τηρούν του κανόνες καλής συμπεριφοράς ,ευπρέπειας και ελεύθερης  έκφρασης και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες ή άλλες διατυπώσεις που πιθανώς θα θίγουν πρόσωπα, καταστάσεις, συμπεριφορές και προσωπικότητες.

 • Στην  παρούσα δικτυακή κοινότητα μπορούν όλοι να  λάβουν μέρος εφόσον τηρούν τους παραπάνω όρους καλής συμπεριφοράς, ευπρέπειας και ελεύθερης έκφρασης και είναι άνω τον 18 ετών.

 • Περιορισμός Ευθύνης: Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, οι διαχειριστές της κοινότητας συζητήσεων δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της κοινότητας συζητήσεων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Κανένας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης κανένας εκ μέρους της κοινότητας συζητήσεων δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/ μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Κανένας (αλλά ούτε και οι διαχειριστές της κοινότητας συζητήσεων) δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

 • Ευθύνη για Πληροφορίες και Συμβουλές: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην κοινότητα συζητήσεων αποτελούν μία ελεύθερη προσφορά προς τον επισκέπτη/ μέλος του δικτυακού τόπου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/ και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Δεν προσφέρεται καμία εγγύηση για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα και την απουσία ενδεχομένων λαθών στο υλικό που παρουσιάζεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Η όποια χρήση του περιεχομένου γίνεται με πρωτοβουλία του χρήστη, στον οποίο ανήκει και η σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

 • Διαχείριση χρηστών: Κάθε μέλος της κοινότητας συζητήσεων δικαιούται όσες φορές θέλει να εκφράσει τις ιδέες  και τις απόψεις του στην παρούσα  κοινότητα.

 • Συζητήσεις: Στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συζητήσεων καθώς και η διατύπωση απόψεων μέσω γραπτών μηνυμάτων. Οι συνομιλίες και τα γραπτά μηνύματα πρέπει να διέπονται από ευγένεια, ευπρέπεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) ή καταστάσεις. Οι απόψεις και οι αντιλήψεις που εκφέρουν οι επισκέπτες/ μέλη μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από ή εκφράζουν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές αντιλήψεις και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν.

 • Εξωτερικοί δεσμοί (links): Η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους υπάρχουν παραπομπές μέσω δεσμών, δεν ελέγχεται. Η ακέραια σχετική ευθύνη ανήκει στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η παρούσα διαδικτυακή κοινότητα  ή οποιοσδήποτε χρήστης και συνεισφέρων στην κοινότητα συζητήσεων ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στους οποίους υπάρχουν σχετικές παραπομπές.

 • Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά: Ο επισκέπτης/ μέλος του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Ιδίως, απαγορεύονται αυστηρά:
  α) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (serial number, key generator, crack κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου (εικόνες, μουσικά κομμάτια κοκ) υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  β) Αγγελίες ή προσφορές για διάθεση απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών. Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα που θίγουν τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ταινίες και ηχογραφημένες εκτελέσεις μουσικών κομματιών.
  γ) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή με άλλον τρόπο αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/ και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
  δ) Η πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  ε) Η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  στ) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς υλικό για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον αποδέκτη e-mails και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
  ζ) Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).

 • Προβολή δημοσιεύσεων: Οι επισκέπτες/ μέλη της κοινότητας συζητήσεων οφείλουν να σέβονται τους κανόνες δημοσίευσης. Αυτοί προβλέπουν:
  -Χρήση ελληνικών γραμμάτων και όχι χρήση greeklish
  -Χρήση μικρών γραμμάτων, εκτός όπου προβλέπεται από το συντακτικό. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται χρήση μόνον κεφαλαίων γραμμάτων για τις δημοσιεύσεις.

 • Σχετικά με τις δημοσιεύσεις χρηστών: Οι διαχειριστές της κοινότητας συζητήσεων διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν την προβολή δημοσίευσης σε περίπτωση παράβασης των κανόνων περί δημοσιεύσεων που ορίζονται σε αυτό το κείμενο.

 • Οι χρήστες της κοινότητας συζητήσεων διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τις δημοσιεύσεις τους.
  Στην περίπτωση ειδοποίησης ή εκτίμησης των διαχειριστών ότι περιεχόμενο δημοσιεύσεων θίγει τρίτα πρόσωπα, ο εκάστοτε διαχειριστής έχει το δικαίωμα της άμεσης διαγραφής των αντίστοιχων δημοσιεύσεων ή ακόμα σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο και του λογαριασμού του χρήστη που το δημοσίευσε.

 • Οι διαχειριστές: Οι διαχειριστές της παρούσας κοινότητας συζητήσεων έχουν ως πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία κατάλληλου εδάφους για διεξαγωγή συζητήσεων και ανταλλαγή απόψεων των χρηστών/μελών.
  Για να πετύχουν αυτόν το στόχο, φροντίζουν να τηρούνται οι κανόνες του παρόντος κειμένου όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε περίπτωση μέλους που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του παρόντος κειμένου, οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα, ύστερα από συστάσεις, να προχωρήσουν σε διαγραφή του λογαριασμού του εκάστοτε μέλους.
  Όμως οι διαχειριστές έχουν επιπλέον ως στόχο την βοήθεια των επισκεπτών/ μελών στα θέματα της κοινότητας συζητήσεων, και είναι πάντοτε διαθέσιμοι να βοηθήσουν οποιονδήποτε επισκέπτη/ μέλος σε οποιοδήποτε πρόβλημα αυτός αντιμετωπίζει.
  Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους μέσω
  -e-mail:
  contact@web-all.info ή
  -μέσω φόρμας αποστολής σχόλιων.
  Οποιαδήποτε στιγμή νιώσετε ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους, μην διστάσετε να το κάνετε, για οποιοδήποτε λόγο.

 • Αναθεώρηση του παρόντος: Οι διαχειριστές της κοινότητας συζητήσεων διατηρούν το δικαίωμα να αναθεωρήσουν τις παρούσες πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Οι επισκέπτες/ μέλη οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου.

Συνέχεια στον κατάλογο κατηγοριών - forums>>

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Χορηγοί
Forum
Δικτυακοί Τόποι

Πελάτες μας

Τεχνικές Πωλήσεων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Web Hosting

Κατασκευή web site
Banner Διαφημιστικά
Μηχανές αναζήτησης
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Συμβουλές Επιτυχίας

 

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS


Μαντινάδες
Αστεία-Ανέκδοτα
Ευκαιρίες

Χάρτης Ελλάδος
Μαγειρική

Κοσμήματα
Ονομαστικές Εορτές

Μοναδικές Φωτογραφίες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Του κόσμου τα παράξενα

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 

Λιμουζίνες
Ακίνητα
Ξενοδοχεία
Ταξίδια
Αγγελίες

Προκάτ