''ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

 

Κατηγορία:

 ΔΙΑΦΟΡΑ

Υποκατηγορία:

 ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ

 

Όνομα/Επωνυμία :

 SPEDDLAND

Υπεύθυνος:

 ΜΠΙΚΗ

Διεύθυνση:

 Δεσπεραί 9

Περιοχή:

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δραστηριότητα:

 Δακτυλογραφήσεις, γραφική ύλη, μεταφράσεις, 

 απομαγνητοφωνήσεις, φωτοτυπίες, βιβλιοδεσίες.

E-mail:

 speedlan@otenet.gr