''ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

 

Κατηγορία:

 ΔΙΑΦΟΡΑ

Υποκατηγορία:

 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

 

Όνομα/Επωνυμία :

 ΓΡΑΜΜΙΚΗ 'Α'

Υπεύθυνος:

 ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΟΥ

Διεύθυνση:

 ΑΓ. Θεοδώρας 5

Περιοχή:

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δραστηριότητα:

 Ανακαίνιση και Διακόσμηση οικιών και 

 Επαγγελματικού χώρου

E-mail:

 graathina@freemail.gr